2022/03/05

Él még nemzet e hazán - konferencia Trianonról

Konferencia a Tokaji Világörökségi Bormúzeumban. Részt vett Bánné dr. Gál Boglárka megyei közgyűlés elnöke, Dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő Vizi László Tamás a Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgató helyettese .

Vizi László Tamás tudományos főigazgató helyettes előadásában Apponyi Albertnek, Teleki Pálnak és a békediktátum magyar aláíróinak, Benárd Ágostnak és Drasche-Lázár Alfrédnak 1920-as szerepét mutatta be. Azt az embert próbáló küzdelmet, amelynek során emelt fővel álltak ki a magyar nemzet érdekei mellett, bátran vállalva magyarságukat.

Kása Csaba az 1916-os erdélyi román betörésről tartott előadást. Részletesen ismertette az Udvarhely vármegyében lefolyt harcokat. Az invázió nyugati határa Székelykeresztúr volt. Kérdés, sikerült-e az ellenségnek elfoglalnia? Kiemelte, a nemzet szempontjából sikeres volt az ellenállás, hiszen sikerült az ország területi integritását megőrizni.

Köő Artúr pedig "Erdélyi román politikai törekvések a dualizmusban" témakörét körüljárva hangsúlyozta: A Román Nemzeti Párt képviselőinek jelentős szerepe volt a dualista Magyarország megroppantásában. 1905-től a párt fölhagyott korábbi passzív országos politikájával, s a magyar parlamentben képviselte az erdélyi románság érdekeit. Kik voltak és mit akartak? Milyen tanulsága van képviselői tevékenységüknek napjainkra vonatkozóan?

A Tokaji Országzászlóért Egyesület, a Pap Miklós Népfőiskola és a Tokaji Múzeum szervezett konferenciát március 5-én a Tokaji Világörökségi Bormúzeumban “Él még nemzet e hazán” – a Trianoni Békediktátum máig tartó hatásai címmel. A konferencián beszédet mondott Dr. Simon