2023/06/04

Nemzeti Összetartozás napja

A Tokaji Országzászlónál megemlékeztünk a Trianoni Békediktátum 103. évfordulójáról. Itt még együtt koszorúztunk Dr. Vitányi Béla tudós barátunkkal, Isten nyugosztalja!